Sekretariatsoppgaver

På hjemmekamper må vi stille med et sekretariatet. Dette består av tre personer: Sekretær, tidtaker, 24-sekundstidtaker.

Før kampen

 • Oppmøte 30 min før
 • Sette ut benker til lagene
 • Sette ut 24-sekundstavler
 • Sette opp sekretariatsbord: bord, stoler, tidtavle
 • Finne frem sekretariatsutstyr: retningsmarkør, nettbrett/PC

Under kampen

Sekretær

Sekretærens oppgaver er å føre digitalt kampskjema. Dette gjøres gjennom https://ta.nif.no. Husk å ta med bærbar datamaskin eller nettbrett til denne oppgaven, alternativt kan klubbens Chromebook benyttes til formålet. En av laglederne vil normalt stille som sekretær da det kreves spesielle tilganger. Forbundet har en nettside med mye nyttig informasjon om føring av kampskjema.

 • Fyll inn kampinfo
 • Få lagene til å fylle inn lagoppstilling
 • Kontroller at kaptein og startrekke er ført opp
 • Føre poeng og fouls underveis i kampen
 • Fullføre kampskjema etter kampslutt

Tidtaker

 • Har ansvar for følgende oppgaver på spilletavla
 • Start/stopp av spilletid
 • Poeng
 • Time-out
 • Lagfouls
 • Varsler innbytte

24-sekundstidtaker

 • Ansvarlig for å sjekke at lagene fullfører sitt angrep innen lovlig tidsramme
 • Start/stop/reset av skuddklokke
 • Brukes ikke i U13-kamper

Etter kampen

 • Etter kampen
 • Rydd opp det som ble satt frem i punktet “Før kampen” dersom ikke det samme utstyret skal brukes på nytt.

Dommertegn

Under kampen vil dommerne vise forskjellige håndtegn for å signalisere hva sekretariatet må gjøre. Her er noen av de viktigste:

Tegn for å starte og stoppe kampklokken

Skåringer

Innbytte og timeout

Informative tegn

Den komplette listen finnes fra side 61 i NBBF sine offisielle spilleregler for basketball.