Sekretariat

På alle våre hjemmekamper, er klubben vår ansvarlig for at vi stiller sekretæriat. 

Det skal være én som styrer 24 sekunder, én som har ansvar for veggtavla og én som fører kampskjema. 

I starten av sesongen kaller vi inn til sekretæriatskurs, Å sitte sekretariat  går på rundgang mellom alle lagene og spillerne, og det skal bli best mulig fordelt mellom alle. 

•VIKTIG! •Sekretariatet møter senest 30 minutter før kamp, og kan man ikke kan sitte når man er satt opp må man selv finne noen som kan erstatte. •Du må melde i fra til ansvarlig Jarl-Idar Mikkelsen om byttet slik at opplysninger kan oppdateres. • 

Her kan du lese litt mer om sekretæriatsarbeidet