Medlems– og aktivitetsavgift

Alle som vil være medlem i Sørsia Basket må betale medlemskontingent, både om du er aktivt medlem, familiemedlem eller støttemedlem. Kontingenten er på kroner 100,- per år, og gir stemmerett på årsmøtet.

Medlemsskapet dekker diverse utgifter som tilkommer Sørsia Basket. Medlemskontingent betales gjennom Spond. Hvis du ønsker å være medlem i klubben melder du deg enklest inn gjennom innmeldingsskjemaet. Bruk kategori «spiller» for spillere, «foresatt/frivillig» for foresatte og andre som kommer til å bidra aktivt i klubben. «Støttemedlem» er for de som kun ønsker å støtte klubben/ha stemmerett på årsmøtet, men som ikke har dugnadsforpliktelser eller gjør annet arbeid i klubben (ikke aktivt medlem).

I tillegg til medlemskontingenten tilkommer en aktivitetsavgift for spillere. 

Spillere vil motta krav om aktivitetsavgift i Spond. For spillere som ønsker å dele opp denne i 2 deler, ta kontakt med kasserer. Klubben disponerer noe integreringsmidler som kan brukes til å helt eller delvis dekke utgifter. Integreringsmidleme er forbehold barn i lavinntektsfamilier. Ta kontakt i Spond med kasserer, lagleder, klubbambassadør Coltilda eller noen andre i klubben du har tillitt til om du ønsker å spørre om å få dekket utgifter gjennom integreringsmidler. Styret, lagledere og klubbambassadør har tausetsplikt om forhold rundt enkeltmedlemmers økonomi, helse og andre sensitive opplysinger.

Aktivitetsavgiften dekker trenere, premier og den aktivitet som barnet ditt er med på.
Cup, reiser, camp mm har egenandeler.

Aktivitetsavgift sesongen 22/23:

  • Fyller inntil 10 år i 2022: 1500,-
  • Fyller inntil 13 år i 2022: 1800,-
  • Fyller inntil 16 år i 2022: 2500,-
  • Fyller 17 eller mer i 2022: 2900,-
  • Det gis en søskenmoderasjon på 500 til familier med to eller flere barn i klubben

Spillerlisensen må betales (se her for mer info), og man får ikke stille til kamp om denne ikke er dokumentert for sekretariat og dommere.