Kontakt

Kontaktinformasjon Sørsia Basketballklubb Trondheim

Leder: Siri Refsnes
Epost: leder@sorsiabasket.com
Telefon: 934 51 763

Kasserer: Bodil Pedersen
Epost: kasserer@sorsiabasket.com

Styremedlem: Kjell Magnar Myrvold
Epost: kjell.magnar.myrvold@dustin.no

Styremedlem: Siri Mikkelsen
Epost: sirilarsen82@yahoo.no

Styremedlem: Elin Fossum
Epost: fossuma@gmail.com

Styremedlem: Pål Leraand
Epost: pal@bildilla.com