Sørsia Basketballklubb

•Vi har endret navn fra Byåsen Basketballklubb til SØRSIA BASKET • Vi har nedslagsfelt sør i Trondheim og sør for kommunegrensen.

Les mer... Sørsia Basketballklubb